ZADZWOŃ! tel.: 61 8 47 06 55
podnośniki warsztatowe

Serwis

Serwis podno?ników warsztatowych i innych maszyn

Urz?dzenia wykorzystywane w warsztacie samochodowym musz? by? okresowo serwisowane. Dzi?ki regularnym przegl?dom mo?liwa jest wymiana zu?ytych cz??ci i upewnienie si?, ?e maszyny pracuj? sprawnie. Pracownicy Best Products na co dzie? zaopatruj? warsztaty w niezb?dne urz?dzenia, np.: podno?niki warsztatowe, wywa?arki do kó?, szarpaki i spr??arki. Z Klientami wspó?pracujemy tak?e w zakresie serwisu poszczególnych maszyn. Mamy niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, dzi?ki czemu mo?emy zagwarantowa? us?ugi na wysokim poziomie – nasi pracownicy maj? uprawnienia konserwatorów d?wigników i SEP. Wykonujemy serwis i okresowe przegl?dy urz?dze? ró?nych marek, m.in.: Hofmann/Snap-On, Ravaglioli, Hofmann Megaplan, Hedson/Drester, HCT Technology, Twin Busch, Hunger i Herkules.

Zakres ?wiadczonych przez nas us?ug

W ramach us?ug serwisowych maszyn warsztatowych zajmujemy si?:

  • kalibracj? wywa?arek do kó?, urz?dze? do geometrii kó?, a tak?e wielu modeli linii diagnostycznych,
  • przeprowadzaniem przegl?dów okresowych in.: wywa?arek do kó? i podno?ników warsztatowych,
  • wykonywaniem przegl?dów podno?ników warsztatowych pod UDT,
  • napraw? m.in. podno?ników warsztatowych (1-, 2- i 4-kolumnowych, no?ycowych, pneumatycznych), linii diagnostycznych, myjek do kó?, prostownic do felg i urz?dze? do geometrii kó?.

Je?eli poszukuj? Pa?stwo sprawdzonej firmy, która zadba o stan znajduj?cych si? na wyposa?eniu warsztatu urz?dze?, zapraszamy do kontaktu.
 

FORMULARZ SERWISOWY >>>

ZADZWOŃ! 61 8 47 06 55
E-MAIL: bestprod@best-prod.com 

NASZE MARKI

wyposażenie wulkanizacyjne


podnośniki warsztatowe i wyposażenie wulkanizacyjne

testery diagnostyczne, stacje klimatyzacji

tokarki do tarcz i bębnów hamulcowych

Maszyny dla przemysłu oponiarskiegoSkontaktuj się!

 

PROFESJONALNY SERWIS

Polecamy kompleksowe usługi serwisowe:

- montaż urządzeń
- kalibracja maszyn
- przeglądy okresowe wyważarek, podnośników, linii diagnostycznych i innych
- przeglądy podnośników pod UDT
- pomiary ochronne w instalacji elektrycznej do UDT
- naprawy urządzeń warsztatowych
- pełną obsługę serwisową w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzedawanego wyposażenia na terenie całego kraju - doradztwo techniczne
kompleksowe usługi serwisowe
Oferta serwisu

Copyright © 2018 Podnośniki warsztatowe. All Rights Reserved.
Designed by Albeo.eu